Přesun na obsah

 

Vítejte na stránkách průvodce péčí o přírodu a krajinu

Zájem o přírodu a krajinu již není doménou pouze ochránců přírody, ale v současné době se dotýká i ostatních oblastí lidské činnosti. Proto se do péče a tvorby našeho přírodního bohatství může zapojit každý. První krok Vám usnadní tento portál, který poskytuje přehled finančních podpor z národních i evropských zdrojů. 

Průvodce dotacemi v péči o přírodu a krajinu

PálavaNa realizaci opatření v přírodě a krajině České republiky uvolňuje především Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství několik miliard korun každý rok. Cesta k získání podpory pro Vás může začít kliknutím na horní lištu, která dělí podporované činnosti do pěti oblastí.

 

 

Dotační programy podporující péči o přírodu a krajinu

Stránky Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu zahrnují podpory z následujících dotačních programů:

 • Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
 • Program péče o krajinu (PPK)
 • Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
 • Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
 • Program rozvoje venkova (PRV)
 • Příspěvky na hospodaření v lesích
 • LIFE+
 • Regionální operační programy NUTS II  
 • Národní programy MZe v oblasti vod
 • Operační program Rybářství
 • Obnova území postiženého povodní v roce 2010

Dotazy na dotace v ochraně přírody a krajiny směřujte na kontaktní místa, jejichž přehled naleznete seskupený podle jednotlivých programů na stránkách kontaktů.

Problematiku náhrady újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb.v platném znění tyto webové stránky neřeší. Více informací o náhradách újmy naleznete na hlavních stránkách AOPK ČR.

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Veřejná oponentura ceníku obvyklých opatření

AOPK ČR otevřela v rámci probíhající aktualizace k veřejné oponentuře ceník obvyklých opatření v oblasti péče o přírodu a krajinu, který slouží jako podklad pro posuzování žádostí v rámci dotačních programů, na jejichž administraci se AOPK ČR podílí (krajinotvorné programy MŽP, Operační program Životní prostředí) a pro posuzování cen prací při uzavírání smluv s dodavateli v oblasti péče o zvláště chráněná území ve správě AOPK ČR.

Předkládání žádostí do Programu péče o krajinu pro rok 2014 (do 15.3.2014)

MŽP vyhlásilo výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). Žádosti o dotace je možné podávat do 15. března 2014.

Speciální výzva v rámci Programu péče o krajinu, Podprogramu pro podporu výsadby izolační zeleně

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašují z důvodu podpory výsadby izolační zeleně v sídlech speciální výzvu v rámci Programu péče o krajinu, nového Podprogramu pro podporu výsadby izolační zelně (Podprogram PPK D) s ukončením přijímání žádostí do 8. 11.2013.

Změna adresy KS Praha a Střední Čechy a Správa CHKO Blaník

AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy a správa CHKO Blaník (sběrné místo pro příjímání žádostí - projektů v rámci dotačních programů) končí k 30.8.2013 působení na adrese U Šalamounky 41, Praha 5.

Speciální výzva PPK C, Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy 2013

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašují z důvodu zajištění péče o zraněné a handicapované živočichy po povodni 2013 speciální výzvu v rámci Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (Podprogram PPK C) s ukončením přijímání žádostí do 31.8.2013.

zobrazit všechny aktuality