Přesun na obsah

115 172 – Podpora péče o ZCHÚ, PO, EVL

Podprogram 115 172 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích (vč. OP) a lokalitách soustavy Natura 2000 v rámci programu Podpora přirozených funkcí krajiny slouží k financování specifických opatření ve vztahu k ZCHÚ, PO a EVL jako jsou managementová opatření v souladu s dokumentacemi upravující péči o tato území (plán péče, soubor doporučených opatření), značení hranic, příprava plánovacích dokumentů či zajištění provozu návštěvnických středisek.

Podprogramem podporovaná opatření realizuje AOPK ČR a správy NP prostřednictvím jimi vybraných zhotovitelů, se kterými uzavírají smlouvy o dílo. Přednostně jsou oslovováni vlastníci či nájemci dotčených pozemků a v případě jejich nezájmu či nemožnosti splnění managementu vycházejícího z plánu péče či potřeb předmětů ochrany daného území, jsou kontaktováni jiní zhotovitelé.

Podprogram podporuje následující opatření:

  • příprava plánovacích dokumentů pro ZCHÚ a PO, přípravu dokumentace pro vyhlašování a změny ZCHÚ a PO, včetně zaměřování hranic,
  • označování ZCHÚ a památných stromů,
  • údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v  chráněných územích a provoz návštěvnického střediska,
  • budování naučných stezek v ZCHÚ,
  • opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů působících v chráněných územích,
  • opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu byla chráněná území zřízena nebo existenci zvláště chráněného druhu.

Více o programu a dokumentaci naleznete na stránce Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality