Přesun na obsah

115 173 – Podpora záchranných programů a programů péče

Podprogram 115 173 – Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření zaměřených na podporu některých zvláště chráněných druhů a činností spojených s přípravou nových záchranných programů. Podprogramem podporovaná opatření realizuje AOPK ČR a správy NP prostřednictvím jimi vybraných zhotovitelů, se kterými uzavírají smlouvy o dílo.

Podprogram podporuje následující opatření:

  • realizace záchranných programů přijatých MŽP pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,
  • realizace programů přijatých MŽP péče pro zvláště chráněné druhy,
  • příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy stanovených MŽP, včetně sběru a zpracování nezbytných podkladových materiálů.
  • realizace a příprava regionálních akčních plánů pro zvláště chráněné druhy

Více o programu a dokumentaci naleznete na stránce Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.