Přesun na obsah

115 173 – Podpora záchranných programů a programů péče

Podprogram 115 173 – Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření zaměřených na podporu některých zvláště chráněných druhů a činností spojených s přípravou nových záchranných programů. Podprogramem podporovaná opatření realizuje AOPK ČR a správy NP prostřednictvím jimi vybraných zhotovitelů, se kterými uzavírají smlouvy o dílo.

Podprogram podporuje následující opatření:

  • realizace záchranných programů přijatých MŽP pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,
  • realizace programů přijatých MŽP péče pro zvláště chráněné druhy,
  • příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy stanovených MŽP, včetně sběru a zpracování nezbytných podkladových materiálů.
  • realizace a příprava regionálních akčních plánů pro zvláště chráněné druhy

Více o programu a dokumentaci naleznete na stránce Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality