Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů 115 270 "MŽP Likvidace škod po...

115 270 "MŽP Likvidace škod po živelných pohromách"

Vytvoření programu bylo iniciováno opakujícími se živelními pohromami, zejména povodněmi a záplavami, které v uplynulých letech zasáhly různé oblasti České republiky a způsobily značné škody. Hlavním cílem programu je zajistit odstranění škod způsobených živelní pohromou za účelem obnovy poškozeného území a majetku spadajícího do resortu Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“).

V rámci programu byly vyhlášeny podprogramy: