Přesun na obsah

"MŽP Povodně 2013"

Podprogram 115 272 - "MŽP Povodně 2013" poskytuje finanční prostředky na nápravu škod způsobených povodněmi a záplavami v květnu a červnu 2013 na území sedmi krajů ČR, kde byl vyhlášen nouzový stav: Liberecký kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Středočeský kraj, Královehradecký kraj a hlavní město Praha.

Podprogram podporuje následující opatření:

  • Rekonstrukce a opravy čistíren odpadních vod;
  • Dekontaminace půdy;
  • Dekontaminace zdrojů povrchových a podzemních vod;
  • Obnova migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny - zlepšení krajinné a ekosystémové diverzity, přírodě blízká protipovodňová opatření, obnovení migrační prostupnosti pro na vodu vázané organismy, opatření v případě sesuvů a skalních řícení
  • Obnova přirozené funkce vodních toků - zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků
  • Odstranění škod na majetku státu ve správě resortních organizací MŽP

Žadatelem o dotaci může být každý subjekt, který utrpěl škodu spadající do resortu životního prostředí v důsledku povodní a záplav v květnu a červnu 2013 na území, pro které byl vyhlášen stav nouze nebo stav nebezpečí.

Externí žadatelé (fyzické a právnické osoby včetně obcí) mohou získat dotaci do maximální výše 80 % nákladů na realizaci opatření. Resortní organizace MŽP mohou žádat o dotaci do maximální výše 100 % nákladů na realizaci opatření. V případě, že žadatel splní podmínky pro přiznání dotace, je možné z tohoto podprogramu financovat plánované i již realizované akce.

Podrobnější informace o tomto podprogramu naleznete zde:

15681-podprogram_115272_povodne.pdf

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality