Přesun na obsah

129 130 – Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

Program 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ slouží k úhradě výdajů na obnovu, odbahnění a rekonstrukci nádrží podle § 102 odst. 1 písm. F), g) a j) zákona č. 254/2001 Sb. (vodního zákona). Cílem programu je posílit protipovodňovou funkci rybníků a zvýšit jejich bezpečnost. Doba trvání programu a s ním všech vyhlášených podprogramů je  2007 - 2015, je však připraveno pokračování na období 2016 - 2021.

V rámci programu byly vyhlášeny tyto podprogramy:

129 132 - "Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží"

129 133 - "Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádržích"

129 134 - „Odstraňování havarijních situací na rybnících a vodních nádržích"

Pokračování programu předpokládá podporu následujících opatření:

  • obnova a výstavba nádrží a rybníků včetně soustav
  • rekonstrukce (hráze, výpustná zařízení, bezpečnostní přelivy)
  • podpora odbahnění
  • řešení havarijních stavů
  • řešení povodňových škod

 Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby zapsané v evidenci zemědělského podnikatele, zaměřené na chov ryb.

Podrobnosti k tomuto programu, vč. základních náležitostí žádostí a podmínek podpory budou aktualizovány po úplném schválení programu a vypsání aktuálních výzev, Předpokládaný termín konec 1. poloviny roku 2016.

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality