Přesun na obsah

129 130 – Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

Program 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ slouží k úhradě výdajů na obnovu, odbahnění a rekonstrukci nádrží podle § 102 odst. 1 písm. F), g) a j) zákona č. 254/2001 Sb. (vodního zákona). Cílem programu je posílit protipovodňovou funkci rybníků a zvýšit jejich bezpečnost. Doba trvání programu a s ním všech vyhlášených podprogramů je  2007 - 2015, je však připraveno pokračování na období 2016 - 2021.

V rámci programu byly vyhlášeny tyto podprogramy:

129 132 - "Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží"

129 133 - "Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádržích"

129 134 - „Odstraňování havarijních situací na rybnících a vodních nádržích"

Pokračování programu předpokládá podporu následujících opatření:

  • obnova a výstavba nádrží a rybníků včetně soustav
  • rekonstrukce (hráze, výpustná zařízení, bezpečnostní přelivy)
  • podpora odbahnění
  • řešení havarijních stavů
  • řešení povodňových škod

 Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby zapsané v evidenci zemědělského podnikatele, zaměřené na chov ryb.

Podrobnosti k tomuto programu, vč. základních náležitostí žádostí a podmínek podpory budou aktualizovány po úplném schválení programu a vypsání aktuálních výzev, Předpokládaný termín konec 1. poloviny roku 2016.

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality