Přesun na obsah

Podpora prevence před povodněmi III.

Program 129 260 "Podpora prevence před povodněmi III" pro období 2014 - 2019 navazuje na předchozí programy Podpora prevence před povodněmi I a II.. Cílem třetí etapy je realizace technických protipovodňových opatření a to především efektivních preventivních opatření v záplavových územích.

Program je rozdělen na tyto podprogramy:

Program upřednostňuje opatření ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rozlivů povodní, budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory. Zejména podporuje chybějící opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem vymezených podle tzv. povodňové směrnice 2007/60/ES. Pokud budou v rámci programu navrhována opatření snižující objem záplavového území, musí být současně navržena opatření zaměřená na zřizování retenčních prostorů, jimiž bude snížení objemu inundací kompenzováno.

Žádosti se podávají každoročně průběžně do 31. 3. - akce, které budou zahájeny tentýž rok. Akce, které budou zahájeny až rok následující se podávají do 31.10.

Podrobnosti k tomuto programu jsou uvedeny v dokumentech:

Pravidla_MZe.pdf

Metodicky_pokyn_k_postupu_administrace_akci_v_ramci_programu_129_260_na_zaklade_zadosti_Navrhovatelu.rar

Formulare_2016.docx

 

 

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality