Přesun na obsah

Podpora projektové dokumentace pro územní řízení

Podprogram 129 262 "Podpora projektové dokumentace pro územní řízení" podporuje projektovou dokumentaci pro územní řízení.

Žadateli mohou být Stání podniky Povodí, Lesy ČR s. p.

Výše dotace se poskytuje maximálně do výše 95% celkových nákladů, upravených podle výsledku výběrového řízení zakázky podle Zákona č. 137/2006 Sb.