Přesun na obsah

Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení

Podprogram 129 263  "Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení"

Podprogram podporuje projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení nebo projektovou dokumentaci pro stavební řízení nebo stavební řízení a prováděcí dokumentaci staveb nebo prováděcí dokumentaci staveb.

Žadateli mohou být Státní podniky Povodí a Lesy ČR s. p.

Dotace se poskytuje maximálně do výše 95% celkových nákladů, upravených podle výsledku výběrového řízení zakázky podle Zákona č. 137/2006 Sb.

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality