Přesun na obsah

Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení

Podprogram 129 263  "Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení"

Podprogram podporuje projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení nebo projektovou dokumentaci pro stavební řízení nebo stavební řízení a prováděcí dokumentaci staveb nebo prováděcí dokumentaci staveb.

Žadateli mohou být Státní podniky Povodí a Lesy ČR s. p.

Dotace se poskytuje maximálně do výše 95% celkových nákladů, upravených podle výsledku výběrového řízení zakázky podle Zákona č. 137/2006 Sb.