Přesun na obsah

Podpora protipovodňových opatření s retencí

Podprogram 129 264 "Podpora protipovodňových opatření s retencí"

Podprogram podporuje následující opatření:

  • zřizování nových retenčních prostorů,
  • úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem,
  • opatření k rozlivům povodní a poldry

Žadateli mohou být Stání podniky Povodí, Lesy ČR, obce ( obce mohou být žadatelem na opatření pro zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích , tj. výstavbu a obnovu suchých nádrží na drobných vodních tocích a úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem).

Dotace jsou poskytovány následovně:

  • Podnikům povodí  maximálně do výše 95% celkových nákladů.
  • Lesům ČR max. do výše 70% celkových nákladů.
  • Obcím max. do výše 90% celkových nákladů.
  • Dotace podnikům povodí v případě, že se jedná o rekonstrukci za účelem zvyšování bezpečnosti vodních děl, maximálně do výše 70% celkových nákladů

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality