Přesun na obsah

Podpora protipovodňových opatření s retencí

Podprogram 129 264 "Podpora protipovodňových opatření s retencí"

Podprogram podporuje následující opatření:

  • zřizování nových retenčních prostorů,
  • úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem,
  • opatření k rozlivům povodní a poldry

Žadateli mohou být Stání podniky Povodí, Lesy ČR, obce ( obce mohou být žadatelem na opatření pro zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích , tj. výstavbu a obnovu suchých nádrží na drobných vodních tocích a úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem).

Dotace jsou poskytovány následovně:

  • Podnikům povodí  maximálně do výše 95% celkových nákladů.
  • Lesům ČR max. do výše 70% celkových nákladů.
  • Obcím max. do výše 90% celkových nákladů.
  • Dotace podnikům povodí v případě, že se jedná o rekonstrukci za účelem zvyšování bezpečnosti vodních děl, maximálně do výše 70% celkových nákladů

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality