Přesun na obsah

podpora protipovodňových opatření podél vodních toků

Podprogram 129 265 " Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků"

Podporována jsou následující opatření:

  • realizace řízených rozlivů povodní,
  • budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory.
  • chybějící opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem vymezených podle směrnice 2007/60/ES.

Žadateli mohou být Stání podniky Povodí, Lesy ČR s. p.

Dotace jsou poskytovány následovně:

  • Lesům ČR max. do výše 70% celkových nákladů
  • Podnikům Povodí max. do výše 85% celkových nákladů
  • U akcí Navrhovatelů se žadateli max. do výše 85% celkových nákladů, zbývající část nákladů zajistí navrhovatel z vlastních zdrojů

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality