Přesun na obsah

podpora protipovodňových opatření podél vodních toků

Podprogram 129 265 " Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků"

Podporována jsou následující opatření:

  • realizace řízených rozlivů povodní,
  • budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory.
  • chybějící opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem vymezených podle směrnice 2007/60/ES.

Žadateli mohou být Stání podniky Povodí, Lesy ČR s. p.

Dotace jsou poskytovány následovně:

  • Lesům ČR max. do výše 70% celkových nákladů
  • Podnikům Povodí max. do výše 85% celkových nákladů
  • U akcí Navrhovatelů se žadateli max. do výše 85% celkových nákladů, zbývající část nákladů zajistí navrhovatel z vlastních zdrojů

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality