Přesun na obsah

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Program 129 290 "Podpora opatření na malých vodních tocích a na malých vodních nádržích" má za cíl výrazně zlepšit technický stav drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zlepší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Tento program zahrnuje 2 podprogramy:

Aktuální výzva platná pro oba podprogramy je platná do 29.4. 2016.

Text výzvy: _1.VYZVA_129_290.pdf 

Podrobnosti k tomuto programu jsou uvedeny v dokumentu PRAVIDLA_129_290.pdf .   

Další informace a potřebné formuláře naleznete na: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/formulare-pro-program-129-290.html

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality