Přesun na obsah

Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu

Podprogram 129 292 "Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu"

Podprogram podporuje následující opatření:

  • rekonstrukce a oprava drobných vodních toků a souvisejících vodních děl  za účelem stabilizace odtokových poměrů a zlepšení vodního managamentu krajiny
  • rekonstrukce a oprava rybníků a malých vodních nádrží za účelem retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich  technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí

Žadateli jsou Státní podniky Povodí a Lesy ČR s. p.

Dotace jsou poskytovány následovně:

  • Státním podnikům Povodí max. do výše 80% uznatelných nákladů stavebně-technologické části, a pokud jde o výdaje na odtěžení, skládkování, rozprostření sedimentu včetně všech dalších souvisejících a následných prací činí max. 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu
  • Státnímu podniku lesy ČR max. do výše 70% uznatelných nákladů stavebně-technologické části, a pokud jde o výdaje na odtěžení, skládkování, rozprostření sedimentu včetně všech dalších souvisejících a následných prací činí max. 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality