Přesun na obsah

Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu

Podprogram 129 293 "Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí"

Podpora je poskytována na následující opatření:

  • rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se stálým přítokem za účelem retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení  zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případné hašení požárů, apod.
  • obnova a výstavba nových nerybochovných rybníků a MVN se stálým přítokem za účelem retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem a dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případy hašení požáru

Žadateli jsou obce a svazky obcí.

Dotace je poskytována následovně:

  • Pro rekonstrukci, obnovu a odbahnění max. do výše 80% uznatelných nákladů stavebně- technologické části, max. do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň max. 250Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů v případě odbahnění
  • pro výstavbu max. do výše 80% uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do výše 4 mil. Kč/ha a zároveň10 mil. Kč na celou akci

 

 

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality