Přesun na obsah

Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu

Podprogram 129 293 "Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí"

Podpora je poskytována na následující opatření:

  • rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se stálým přítokem za účelem retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení  zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případné hašení požárů, apod.
  • obnova a výstavba nových nerybochovných rybníků a MVN se stálým přítokem za účelem retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem a dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případy hašení požáru

Žadateli jsou obce a svazky obcí.

Dotace je poskytována následovně:

  • Pro rekonstrukci, obnovu a odbahnění max. do výše 80% uznatelných nákladů stavebně- technologické části, max. do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň max. 250Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů v případě odbahnění
  • pro výstavbu max. do výše 80% uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do výše 4 mil. Kč/ha a zároveň10 mil. Kč na celou akci

 

 

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality