Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy Odstranění černých …

Odstranění černých skládek odpadu

Opatření se zaměřuje na likvidaci černých skládek odpadů, které negativně ovlivňují zdraví ekosystémů (kontaminace půd a podzemních vod).

Cíle:

  • zachování a obnova zdravého prostředí ekosystémů
  • zachování estetických hodnot prostředí

Příklad opatření

Likvidace černé skládky na území CHKO Křivoklátsko (foto č.1)
Zdroj financí: Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Opatření podporují následující programy

PPK (chráněná území) - Odstranění černých skládek odpadu

Podporované činnosti:
náklady na odstranění nepovolených skládek odpadu, tzn. sběr odpadu, odvoz a uložení odpadu na skládku, odstraňování zbytků nefunkčních technických zařízení a další

Výše podpory:
100%

Územní působnost:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

MaS - Odstranění černých skládek odpadu

Podporované činnosti:
náklady na odstranění nepovolených skládek odpadu, tzn. sběr odpadu, odvoz a uložení odpadu na skládku, odstraňování zbytků nefunkčních technických zařízení a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správa NP, Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 172) - Odstranění černých skládek odpadu

Podporované činnosti:
odstranění nepovolených skládek odpadu a s tím spojených činností

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality