Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy Odstranění černých …

Odstranění černých skládek odpadu

Opatření se zaměřuje na likvidaci černých skládek odpadů, které negativně ovlivňují zdraví ekosystémů (kontaminace půd a podzemních vod).

Cíle:

  • zachování a obnova zdravého prostředí ekosystémů
  • zachování estetických hodnot prostředí

Příklad opatření

Odstranění skládek odpadu v CHKO Český kras
Zdroj financí: Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Opatření podporují následující programy

PPK (chráněná území) - Odstranění černých skládek odpadu

Podporované činnosti:
náklady na odstranění nepovolených skládek odpadu, tzn. sběr odpadu, odvoz a uložení odpadu na skládku, odstraňování zbytků nefunkčních technických zařízení a další

Výše podpory:
100%

Územní působnost:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

MaS - Odstranění černých skládek odpadu

Podporované činnosti:
náklady na odstranění nepovolených skládek odpadu, tzn. sběr odpadu, odvoz a uložení odpadu na skládku, odstraňování zbytků nefunkčních technických zařízení a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správa NP, Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 172) - Odstranění černých skládek odpadu

Podporované činnosti:
odstranění nepovolených skládek odpadu a s tím spojených činností

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality