Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy OPPK - Sídelní zeleň

OPPK - Sídelní zeleň

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) byl schválen 21.12.2007,  je jedním ze dvou operačních programů pro Prahu, který čerpá prostředky z fondů EU v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z fondů EU je pro OPPK vyčleněno 234,94 mil. €, což činí přibližně 0,9% veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. 

Program je členěn na 4 prioritní osy, které obsahují různé oblasti podpory, podle typů projektů, které mohou být v rámci dané prioritní osy podpořeny:

prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

prioritní osa 2 - Životní prostředí

prioritní osa 3 - Inovace a podnikání

prioritní osa 4 - Technická pomoc

Kde se dozvíte více?
Se svými dotazy na možnosti financování z OPPK se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace o programu najdete na www.prahafondy.eu/cz/oppk.html nebo na stránce Přehled programů.

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality