Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy OPPK - Sídelní zeleň

OPPK - Sídelní zeleň

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) byl schválen 21.12.2007,  je jedním ze dvou operačních programů pro Prahu, který čerpá prostředky z fondů EU v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z fondů EU je pro OPPK vyčleněno 234,94 mil. €, což činí přibližně 0,9% veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. 

Program je členěn na 4 prioritní osy, které obsahují různé oblasti podpory, podle typů projektů, které mohou být v rámci dané prioritní osy podpořeny:

prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

prioritní osa 2 - Životní prostředí

prioritní osa 3 - Inovace a podnikání

prioritní osa 4 - Technická pomoc

Kde se dozvíte více?
Se svými dotazy na možnosti financování z OPPK se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace o programu najdete na www.prahafondy.eu/cz/oppk.html nebo na stránce Přehled programů.

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

zobrazit všechny aktuality