Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy ROP NUTS II Jihovýc…

ROP NUTS II Jihovýchod - Sídelní zeleň

Regionální operační programy NUTS II (ROP NUTS II) jsou určeny pro regiony soudržnosti Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod, Moravskoslezsko a Střední Morava, které sestávají z jednotlivých krajů. Program je financován z Evropského fondu pro reginonální rozvoj (ERDF), ze kterého je na Programy celkem vyčleněno 4655 mil.EUR.

Programy jsou zaměřeny na zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury a zlepšování životního prostředí.

Programy jsou členěny do prioritních os rozdělujících ROP do celků, které jsou konkretizovány prostřednictvím oblastí podpory dle typu projektů, které mohou být v rámci dané prioritní osy podpořeny.

Kde se dozvíte více?
Se svými dotazy na možnosti financování z ROP NUTS II Jihovýchod se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace o programu najdete na stránce Přehled programů.

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality