Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy ROP NUTS II Severov…

ROP NUTS II Severovýchod - Sídelní zeleň

Regionální operační programy NUTS II (ROP NUTS II) jsou určeny pro regiony soudržnosti Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod, Moravskoslezsko a Střední Morava, které sestávají z jednotlivých krajů. Program je financován z Evropského fondu pro reginonální rozvoj (ERDF), ze kterého je na Programy celkem vyčleněno 4655 mil.EUR.

Programy jsou zaměřeny na zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury a zlepšování životního prostředí.

Programy jsou členěny do prioritních os rozdělujících ROP do celků, které jsou konkretizovány prostřednictvím oblastí podpory dle typu projektů, které mohou být v rámci dané prioritní osy podpořeny.

Kde se dozvíte více?
Se svými dotazy na možnosti financování z ROP NUTS II Severovýchod se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace o programu najdete na stránce Přehled programů.

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality