Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy

Péče o nelesní ekosystémy

Cesta k vhodnému dotačnímu programu pro Vámi zamýšlený záměr pokračuje výběrem opatření, které lze v přírodě a krajině realizovat.  

Pomoci s realizací vám mohou následující dokumenty:

Standardy péče o přírodu a krajinu stanovují doporučení a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, které je vhodné využívat při realizaci konkrétního záměru (opatření).

Výsadba stromů

Výsadba a řez keřů

Řez stromů

Kácení stromů

Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině

Péče o funkční výsadby ovocných dřevin

Zakládání a péče o genofondové plochy odrůd ovocných dřevin

Pastva

Sečení

Disturbanční management na nelesních plochách

Likvidace vybraných invaznich druhů rostlin

Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí

Krajinné trávníky

Brožury

Obnova historických zahrad a parků

Obnova zeleně v urbanizované krajině

Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

zobrazit všechny aktuality