Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy

Péče o nelesní ekosystémy

Cesta k vhodnému dotačnímu programu pro Vámi zamýšlený záměr pokračuje výběrem opatření, které lze v přírodě a krajině realizovat.  

Pomoci s realizací vám mohou následující dokumenty:

Standardy péče o přírodu a krajinu stanovují doporučení a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, které je vhodné využívat při realizaci konkrétního záměru (opatření).

Výsadba stromů

Výsadba a řez keřů

Řez stromů

Kácení stromů

Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině

Péče o funkční výsadby ovocných dřevin

Zakládání a péče o genofondové plochy odrůd ovocných dřevin

Pastva

Sečení

Disturbanční management na nelesních plochách

Likvidace vybraných invaznich druhů rostlin

Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí

Krajinné trávníky

Brožury

Obnova historických zahrad a parků

Obnova zeleně v urbanizované krajině

Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality