Přesun na obsah

Podpora chráněných druhů - příklady opatření

Instalace podložky pod hnízdo čápa bílého
Zdroj financí: Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK - 115 165)

první | předchozí obrázek | další obrázek | poslední

Instalace podložky pod hnízdo čápa bílého

Vytvoření písčitých ploch v připravovaném PR Býnovecké rašeliništěOdstranění náletových dřevin z ostrůvků a mokřadních ploch v PR Chomoutovské jezero Údržba a zabezpečení významných zimovišť netopýrů v Krušných horáchInstalace podložky pod hnízdo čápa bílého