Přesun na obsah

Péče o travní porosty - příklady opatření

VKP Střelnice (Kadaň) - údržba extenzivní pastvou
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - volná krajina)

první | předchozí obrázek | další obrázek | poslední

VKP Střelnice (Kadaň) - údržba extenzivní pastvou

Kosení rašelinných luk v PR bažantkaKosení podmáčené louky VKP Louka u Svitavského potokaKosení slatinné louky v PP Pod JuráškouKosení louky VKP Hříštěk
Kosení luk a odstraňování náletu NPP Bílé stráněVKP Střelnice (Kadaň) - údržba extenzivní pastvouHoledeč (Žatec) - kosení orchidejových strání