Přesun na obsah

Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť - příklady opatření

Tůně Oleška v k.ú. Frýdlant
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - chráněná území)

první | předchozí obrázek | další obrázek | poslední

Tůně Oleška v k.ú. Frýdlant

Obnova mokřadu v nivě Drahňovického potoka Obnova tůní a mokřadu v nivě Drahňovického potoka Přehrážky na Klugeho louce v k.ú. JizerkaTůně Oleška v k.ú. Frýdlant