Přesun na obsah

Přírodě blízká protipovodňová opatření v sídlech - příklady opatření

Revitalizace Rodachu s retenční kapacitou (Redwitz, Bavorsko)

první | předchozí obrázek | další obrázek | poslední

Revitalizace Rodachu s retenční kapacitou (Redwitz, Bavorsko)

Revitalizace Rodachu s retenční kapacitou (Redwitz, Bavorsko)