Přesun na obsah

Zlepšení druhové skladby lesních porostů - příklady opatření

Výsadba odrostků listnatých dřevin do porostů náhorní plošiny v lokalitě Jizerka
Zdroj financí: Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu (PSLJH)

první | předchozí obrázek | další obrázek | poslední

Výsadba odrostků listnatých dřevin do porostů náhorní plošiny v lokalitě Jizerka

Výsadba dubu letního a lípy malolisté v CHKO Labské Pískovce na místech odstraněného introdukovaného dubu červenéhoVýsadba buku lesního v CHKO Jizerské horyVýsadba odrostků jedle bělkoré do individuálních oplůtků na území CHKO KřivoklátskoVýsadba jedle bělokoré včetně individuální ochrany v PR Diana
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin v lokalitě JavorníkVýsadba melioračních a zpevňujících dřevin na úbočí vrchu PoledníkVýsadba sazenic buku lesního v PR Malý a Velký BlaníkVýsadby poloodrostků listnatých dřevin na území CHKO Jizerské hory
Výsadba listnatých dřevin na náhorní plošině Jizerkých horVýsadba odrostků listnatých dřevin do porostů náhorní plošiny v lokalitě Jizerka