Přesun na obsah

Přírodě blízké způsoby hospodaření - příklady opatření

Prosvětlovací seč v PR Průchodnice
Zdroj financí: Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)

první | předchozí obrázek | další obrázek | poslední

Prosvětlovací seč v PR Průchodnice

Prosvětlovací seč v PR PrůchodnicePředmýtní úmyslná těžba formou kotlíků pro výsadby melioračních a zpevňujících dřevin v lokalitě Javorník