Přesun na obsah

Protierozní opatření - příklady opatření

Výsadby větrných bariér v obvodu ZD Klapý
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - volná krajina)

první | předchozí obrázek | další obrázek | poslední

Výsadby větrných bariér v obvodu ZD Klapý

Výsadby větrných bariér v obvodu ZD KlapýVětrolam Jahodov