Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky 14. výzva OP ŽP

14. výzva OP ŽP

29.10.2009 09:25

MŽP vyhlásilo 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Dne 26. října 2009 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Výzva se otevírá mimo jiné pro prioritní osu 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny a podoblast podpory 1.3.2 - Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření prioritní osy 1.

Žádosti o podporu v prioritní ose 6 a podoblasti podpory 1.3.2 budou přijímat krajská střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a to od 2. listopadu 2009 do 5. ledna 2010 do 16 hodin.

Přesné znění textu výzvy je k dispozici zde (pdf, 104.5 KB). Další podrobnosti najdete na stránce Přehled programů – OP ŽP nebo také na stránkách www.opzp.cz.

zpět na výpis aktualit