Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky 20. výzva OP ŽP

20. výzva OP ŽP

7.5.2010 11:00

MŽP vyhlásilo 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Výzva se otevírá mimo jiné pro prioritní osu 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny a podoblast podpory 1.3.2 - Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření prioritní osy 1.

Žádosti o podporu v prioritní ose 6 a podoblasti podpory 1.3.2 budou přijímat krajská střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a to od 17. května 2010 do 30. června 2010 do 16 hodin.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OP ŽP (pdf, 1.9 MB), Implementačním dokumentem OP ŽP (pdf, 1.4 MB) a výzvou pro podávání žádostí (pdf, 125.1 KB).

zpět na výpis aktualit