Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky 21. výzva OP ŽP

21. výzva OP ŽP

10.6.2010 10:49

MŽP vyhlásilo 21. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 21. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Výzva se otevírá pro oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny (prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny).

Žádosti o podporu budou přijímat krajská střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a to od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010 do 16 hodin.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OP ŽP (pdf, 1.9 MB), Implementačním dokumentem OP ŽP (pdf, 1.4 MB) a výzvou pro podávání žádostí (pdf, 145.6 KB).

zpět na výpis aktualit