Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky 27. výzva OP ŽP

27. výzva OP ŽP

10.5.2011 09:57

MŽP vyhlásilo 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Výzva se otevírá pro prioritní osy 1,4 a 6.

Objem alokovaných prostředků  na schválené projekty činí 8,1 mld. Kč, z toho 1,5 mld. Kč na  prioritní osu 1, 2,5 mld. Kč na prioritní osu 4 a 4,1 mld. Kč na prioritní osu 6.

Prioritní osa 1 - 1,5 mld. Kč

Prioritní osa 4 - oblast podpory 4.1 - 1 mld. Kč

                           - oblast podpory 4.2 - 1,5 mld. Kč

Prioritní osa 6oblast podpory 6.1- 50 mil. Kč

                          - oblast podpory 6.2 - 1 mld. Kč

                          - oblast podpory 6.3 - 600 mil. Kč

                        - oblast podpory 6.4 - 1,2 mld. Kč (z toho 1,1 mld. Kč na opatření realizovaná s cílem naplňování plánů oblastí povodí definovaných v Implementačním dokumentu OPŽP a 100 mil. Kč na ostatní opatření)

                          - oblast podpory 6.5 – 550 mil. Kč

                          - oblast podpory 6.6 – 700 mil. Kč

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OP ŽP (pdf, 1.9 MB), Implementačním dokumentem OP ŽP (pdf, 2.6 MB) a výzvou pro podání žádosti (pdf, 161.5 KB).

Žádosti o podporu v rámci osy 6 a osy 1, podoblasti podpory 1.3.2 budou přijímat krajská střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR  nebo krajská pracoviště SFŽP, a to od 16. května 2011 do 15. července 2011.

zpět na výpis aktualit