Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky 49. a 50. výzva OP ŽP

49. a 50. výzva OP ŽP

27.6.2013 13:53

MŽP vyhlásilo 49. a 50. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 49. a 50. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Výzva se otevírá pro prioritní osu 6.

Žádosti o podporu v rámci 49. a 50. výzvy budou přijímat krajská pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR od 27. června 2013 do 29. listopadu 2013.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OP ŽP (pdf, 1.6 MB), Implementačním dokumentem OP ŽP (pdf, 2.3 MB) a výzvou pro podávání žádostí ve 49. (pdf, 135.7 KB) a 50. (pdf, 148.6 KB) výzvě OP ŽP.

 

Další související dokumemty:

Hodnotící kritéria (pdf, 231.6 KB)

Náklady obvyklých opatření (xls, 969.5 KB)

Směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 (pdf, 319.0 KB)

Závazné pokyny pro žadatele (pdf, 18.7 MB)

 

zpět na výpis aktualit