Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky 66. výzva OPŽP

66. výzva OPŽP

2.6.2015 13:59

MŽP vyhlásilo prostřednictvím SFŽP 66. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. 6. 2015 do 19. 6. 2015.

V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007. 66. výzva je poslední možností pro fyzické osoby nepodnikající, které již v novém programovém období nebudou způsobilými žadateli. Rovněž vzhledem k vyšší míře podpory u některých opatření doporučujeme žadatelům, kteří jsou schopni dokončit realizaci projektu do prosince 2015, aby poslední výzvu programového období 2007-2013 využili.

Upozornění pro žadatele:

  • Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015.
  • Stavební povolení lze doložit bez nabytí právní moci. Nabytí právní moci je nutné doložit do 30 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí 66. výzvy, a to na centrálu SFŽP v Praze.
  • Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat níže uvedené přílohy žádosti. Žadatel tyto přílohy předloží nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí 66. výzvy na centrálu SFŽP v Praze:
    1. Souhlas orgánů památkové ochrany
    2. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí.

Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách programu OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“. Kontakty na příslušná RP AOPK ČR najdete na stránkách http://www.dotace.nature.cz

zpět na výpis aktualit