Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky 9.kolo příjmu žádostí z OP Rybářství

9.kolo příjmu žádostí z OP Rybářství

21.3.2011 10:08

Ministerstvo  zemědělství vyhlásilo prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu 9. kolo příjmu žádostí o dotaci z OP Rybářství.

Příjem žádostí se otevírá pro oblast podpory 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí (prioritní osa 2 – Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh).

Žádost o podporu se vyplňuje elektronicky na informačním Portálu Farmáře (dostupný přes http://www.szif.cz/ a musí být v souladu  s Programovým dokumentem OP Rybářství a výzvou pro podávání žádostí.

Žádosti o podporu budou přijímat příslušné regionální odbory Státního zemědělského intervenčního fondu, a to od 28.3. do 8.4. 2011 do 13 hodin.

Kontaktním místem pro žadatele pro předložení veškeré dokumentace k zaslané Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře je podatelna na příslušném regionálním odboru  SZIF podle místa realizace projektu.

zpět na výpis aktualit