Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

22.3.2016 10:46

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

Výzva č. 13 je zaměřena na posilování přirozených funkcí krajiny prostřednictvím opatření na revitalizace a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, které vyplývají z plánů povodí. Vzhledem k naplnění specifického cíle (4.3 „posílit přirozené funkce krajiny“) je nezbytné, aby podpořené projekty obnovily přirozený či přírodě blízký stav krajiny, a to způsobem, který podporuje další funkce krajiny - posiluje ekologickou stabilitu a biodiverzitu. Podpora je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy (viz zveřejněná hodnotící kritéria). V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen. 

V rámci výzvy jsou podporována pouze opatření vyplývající z plánů oblastí povodí, plánů dílčích povodí nebo národních plánů povodí. Výzva je dvoukolová, žádosti o podporu v rámci 1. kola hodnocení zpracované ve stupni investiční záměr lze podávat do 31. 12. 2016.

Další informace naleznete v sekci Dokumenty pro 13. výzvu na http://www.opzp.cz/vyzvy/13-vyzva/dokumenty.

zpět na výpis aktualit