Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Finanční nástroje na webu

Finanční nástroje na webu

29.8.2008 09:00

29. sprna 2008 spustila AOPK ČR nové internetové stránky Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu.

Informace o tom, z jakých programů lze zaplatit odbahnění rybníků, zlepšování druhové skladby lesních porostů, zachování a vytváření krajinných prvků a mnohá další opatření, jsou nyní přehledně na internetových stránkách Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu na adrese www.dotace.nature.cz. Provoz stránek zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny 29. 8. 2008.

Různá opatření v oblasti praktické péče o přírodu a krajinu lze realizovat pomocí finančních prostředků poskytnutých z evropských či českých dotačních programů. Doposud neexistoval žádný souhrn vytvořený s ohledem na konkrétní problematiku. Na stránkách Finanční nástroje vznikl ucelený přehled opatření, na které může žadatel získat z daného programu finanční prostředky,“ shrnuje Pavel Pešout, náměstek Sekce ochrany přírody a krajiny  AOPK ČR.

Stránky obsahují aktuální informace o dotačních programech, jako jsou Operační program Životní prostředí, Program péče o krajinu, Program rozvoje venkova a další. Nezbytnou součást stránek tvoří rozdělení opatření do pěti základních oblastí: Bezlesí, Les, Voda, Osvěta a vzdělávání a v neposlední řadě Výzkum a podkladové materiály. U každého opatření je zobrazen přehled konkrétních programů a základních informací pro čerpání finančních prostředků.

Jedná se v pořadí již o třetí internetové stránky, které se věnují samostatné oblasti činnosti AOPK ČR. Doplňují tak zpřístupněné stránky www.biomonitoring.cz s informacemi o sledování (monitoringu) a hodnocení ochrany evropsky významných přírodních fenoménů a stránky www.zachranneprogramy.cz s údaji o probíhajících záchranných programech na území České republiky.

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

Často kladené dotazy k OPŽP, PO 4

V rámci vyhlášených výzev OPŽP, PO4 byly zveřejněny nejčastější otázky a odpovědi.

zobrazit všechny aktuality