Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Vyšla nová Směrnice PPK pro roky 2009-2011

Vyšla nová Směrnice PPK pro roky 2009-2011

13.3.2009 09:29

11. března 2009 vyšla Směrnice MŽP č. 3/2009 k Programu péče o krajinu. Její verzi je možné stáhnout na našich stránkách.

Směrnice MŽP č. 3/2009 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2009-2011 stanovuje postup při předkládání žádostí v letech 2009-2011, postup při projednávání žádostí, přidělování finančních prostředků, jejich čerpání a kontrolu.

 

Směrnice <acronym title=MŽP č. 3/2009 (dokument Adobe PDF)" src="/res/global-utf/file/16/pdf.gif" width="16" align="absMiddle" border="0" style="margin-right: 3px" />Směrnice MŽP č. 3/2009 (pdf, velikost 166.8 KB)

Příloha č. 1 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 1 (pdf, velikost 83.6 KB)

Příloha č. 2 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 2 (pdf, velikost 70.6 KB)

Příloha č. 3 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 3 (pdf, velikost 115.4 KB)

Příloha č. 4 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 4 (pdf, velikost 99.5 KB)

Příloha č. 5 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 5 (pdf, velikost 89.5 KB)

Příloha č. 6 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 6 (pdf, velikost 111.9 KB)

Příloha č. 7 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 7 (pdf, velikost 72.6 KB)

Příloha č. 8 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 8 (pdf, velikost 75.0 KB)

Příloha č. 9 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 9 (pdf, velikost 73.7 KB)

Příloha č. 10 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 10 (pdf, velikost 72.6 KB)

Příloha č. 11 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 11 (pdf, velikost 72.4 KB)

Příloha č. 12 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 12 (pdf, velikost 63.2 KB)

Příloha č. 13 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 13 (pdf, velikost 47.9 KB)

Příloha č. 14 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 14 (pdf, velikost 64.5 KB)

Příloha č. 15 (dokument Adobe PDF)Příloha č. 15 (pdf, velikost 69.2 KB)

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Předkládání žádostí do programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1. března regionální pracoviště AOPK ČR přijímají žádosti na nestavební akce dle své územní působnosti. Žádosti lze podávat pouze na jednoleté záměry/akce realizované do konce 2018. 

Nová směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci PPK na období 2018 - 2020

Ministerstvo životního prostředí schválilo novou Směrnici pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na období 2018 - 2020.

Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

Upozorňujeme žadatele, kteří plánují podat žádost o podporu do 29. výzvy OPŽP, že termín pro příjem žádostí byl prodloužen z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Důvodem prodloužení jsou  závažné technické problémy v MS 2014+, které se vyskytly po instalaci nového Releasu 7 dne 27.6.

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Právě dnes začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu do SC 4.1 (27. výzva), 4.2 (28. výzva) a 4.4 (30. výzva) mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

zobrazit všechny aktuality