Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Nový dotační program "Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny"

Nový dotační program "Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny"

22.7.2009 14:15

MŽP spustilo nový dotační program podporující realizaci krajinotvorných opatření.

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) je krajinotvorným programem Ministerstva životního prostředí České republiky (MŽP ČR). Cílem programu je podpora opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, a to i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví státu. Dále je jeho cílem podpora adaptačních opatření v krajině v souvislosti s klimatickými změnami ve vodních, nelesních a lesních ekosystémech.

Program se dělí na šest podprogramů, které se liší předmětem podpory a možnými žadateli, přičemž podprogramy zaměřené na adaptační opatření v krajině jsou žadatelsky otevřené a realizace je možná na celém území ČR. U ostatních podprogramů  může být žadatelem AOPK ČR nebo správa NP a realizace je omezena na konkrétní území.

Webové stránky jsou aktualizovány o opatření, které program POPFK podporuje. Více se o programu dozvíte v sekci Přehled programů.

 

 

zpět na výpis aktualit