Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky OPŽP 15. výzva - zveřejnění metodiky pro Studie systémů sídelní zeleně

OPŽP 15. výzva - zveřejnění metodiky pro Studie systémů sídelní zeleně

4.9.2015 08:36

Na stránkách OPŽP byl zveřejněn metodický rámec pro zpracování Studií systémů sídelní zeleně.

Ministerstvo životního prostředí zpracovalo metodický rámec ke Studiím systémů sídelní zeleně pro projekty podané v prioritní ose 4, specifický cíl 4.4.

Žádosti o dotaci, které vychází ze Studie zpracované podle této metodiky, budou v celkovém hodnocení bodově zvýhodněné.

Náklady na zpracování studie je možné zahrnout mezi způsobilé výdaje, a to v rámci projektové přípravy (6 – 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektů dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020).

Platnou verzi metodiky naleznete v sekci Specifické dokumenty pro 15. výzvu na webu www.opzp.cz a rovněž na našich stránkách v přehledu programů - OPŽP

zpět na výpis aktualit