Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky OPŽP 15. výzva - zveřejnění metodiky pro Studie systémů sídelní zeleně

OPŽP 15. výzva - zveřejnění metodiky pro Studie systémů sídelní zeleně

4.9.2015 08:36

Na stránkách OPŽP byl zveřejněn metodický rámec pro zpracování Studií systémů sídelní zeleně.

Ministerstvo životního prostředí zpracovalo metodický rámec ke Studiím systémů sídelní zeleně pro projekty podané v prioritní ose 4, specifický cíl 4.4.

Žádosti o dotaci, které vychází ze Studie zpracované podle této metodiky, budou v celkovém hodnocení bodově zvýhodněné.

Náklady na zpracování studie je možné zahrnout mezi způsobilé výdaje, a to v rámci projektové přípravy (6 – 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektů dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020).

Platnou verzi metodiky naleznete v sekci Specifické dokumenty pro 15. výzvu na webu www.opzp.cz a rovněž na našich stránkách v přehledu programů - OPŽP

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Nová směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci PPK na období 2018 - 2020

Ministerstvo životního prostředí schválilo novou Směrnici pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na období 2018 - 2020.

Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

Upozorňujeme žadatele, kteří plánují podat žádost o podporu do 29. výzvy OPŽP, že termín pro příjem žádostí byl prodloužen z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Důvodem prodloužení jsou  závažné technické problémy v MS 2014+, které se vyskytly po instalaci nového Releasu 7 dne 27.6.

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Právě dnes začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu do SC 4.1 (27. výzva), 4.2 (28. výzva) a 4.4 (30. výzva) mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

OPŽP 15. výzva - zveřejnění metodiky pro Studie systémů sídelní zeleně

Na stránkách OPŽP byl zveřejněn metodický rámec pro zpracování Studií systémů sídelní zeleně.

zobrazit všechny aktuality