Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

30.6.2016 13:47

Upozorňujeme žadatele, kteří plánují podat žádost o podporu do 29. výzvy OPŽP, že termín pro příjem žádostí byl prodloužen z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Důvodem prodloužení jsou  závažné technické problémy v MS 2014+, které se vyskytly po instalaci nového Releasu 7 dne 27.6.

Chyby v MS2014+, zejména modulu IS KP14+, zabraňují žadatelům v podání žádosti o podporu. Proto dne 30.6. rozhodl řídící orgán programu spolu s oběma zprostředkujícícmi subjekty SFŽP a AOPK ČR) o prodloužení termínu pro příjem žádostí z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016.
Žadatelé mají tedy až do 15. 7. 2016 možnost své projekty podat. Chyby v modulu IS KP14+ jsou průběžně hlášeny dodavateli Tesco SW, který pracuje na jejich odstranění.

zpět na výpis aktualit