Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Speciální výzva v rámci Programu péče o krajinu, Podprogramu pro podporu výsadby izolační zeleně

Speciální výzva v rámci Programu péče o krajinu, Podprogramu pro podporu výsadby izolační zeleně

22.10.2013 11:37

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašují z důvodu podpory výsadby izolační zeleně v sídlech speciální výzvu v rámci Programu péče o krajinu, nového Podprogramu pro podporu výsadby izolační zelně (Podprogram PPK D) s ukončením přijímání žádostí do 8. 11.2013.

Žadatelem v Podprogramu PPK D může být fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podmínek podprogramu.

Vzor žádosti o dotaci v rámci Podprogramu PPK D je uveden v příloze č. 17 Směrnice MŽP č. 6/2012 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2012 – 2014 (dále jen „Směrnice MŽP č. 6/2012“), která byla aktualizována Dodatkem č. 1 ke směrnici MŽP č. 6/2012 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2012 – 2014 (dále jen „Dodatek směrnice MŽP č. 6/2012“). Směrnice MŽP č. 6/2012 je k dispozici na webových stránkách MŽP. Sběrnými místy pro podávání žádostí jsou krajská střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, http://www.nature.cz/ dle své územní působnosti.

Specifické podmínky Podprogramu pro podporu výsadby izolační zeleně jsou stanovené v Dodatku č. 2 směrnice MŽP č.6/2012 (PDF, 102 kB ), který byl schválen dne 1. října 2013, ostatní podmínky Programu péče o krajinu stanovené Směrnicí MŽP č. 6/2012 zůstávají v platnosti.

zpět na výpis aktualit