Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Speciální výzva PPK C, Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy 2013

Speciální výzva PPK C, Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy 2013

1.8.2013 11:00

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašují z důvodu zajištění péče o zraněné a handicapované živočichy po povodni 2013 speciální výzvu v rámci Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (Podprogram PPK C) s ukončením přijímání žádostí do 31.8.2013.

Žadatelem v Podprogramu PPK C může být fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu na území celé ČR prostřednictvím záchranných stanic povolených podle § 5 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice). V případě, že záchranné stanici nebylo do doby podání žádosti uděleno Rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice, žadatel k žádosti doloží doklad, že záchranná stanice o povolení požádala.

Vzor žádosti o dotaci v rámci Podprogramu PPK C je uveden v příloze č. 5 Směrnice MŽP č. 6/2012 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2012 – 2014 (dále jen „Směrnice MŽP č. 6/2012“). Aktuální znění Směrnice MŽP č. 6/2012 je k dispozici na webových stránkách MŽP. Sběrným místem pro podávání žádostí je ředitelství AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, tel: 283 069 242, E-mail: aopkcr@nature.cz, www.nature.cz.

Pro účely této speciální výzvy byla schválena výjimka z pravidel stanovených Směrnicí MŽP č.6/2012 v rámci Podprogramu PPK C a sazba pro výpočet výše příspěvku na zajištění péče o handicapované živočichy se stanovuje na 48 543,- Kč na pokrytí území jedné obce s rozšířenou působností.

Ostatní podmínky Programu péče o krajinu stanovené Směrnicí MŽP č.6/2012 zůstávají v platnosti.

V Praze dne 30. července 2013

zpět na výpis aktualit