Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Ukončení Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu

Ukončení Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu

20.3.2009 11:20

Se začátkem letošního roku byl ukončen Program stabilizace lesa v Jizerských horách (PSLJH).

Vzhledem ke konání FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování – Liberec 2009 nebude program znovu vyhlášen, neboť souvisel přímo z jeho přípravou. Od roku 1998 každoročně vyhlašovaný program Ministerstva životního prostředí České republiky (MŽP ČR) sloužil k financování neinvestičních opatření ve vymezeném území CHKO Jizerské hory a okolí Ještědu.

Program se zaměřoval na zvyšování ekologické stability dotčených imisně zatížených lesních porostů, zvyšování druhové a prostorové rozrůzněnosti lesa pro trvalou provozuschopnost sportovišť, zvyšování přirozené retenční schopnosti území a v neposlední řadě řešil další nezbytná kompenzační opatření v navazující mimolesní krajině.

zpět na výpis aktualit