Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Výzva č.10/2016 v rámci Národního programu Životní prostředí

Výzva č.10/2016 v rámci Národního programu Životní prostředí

3.10.2016 10:28

Zeleň do měst a obcí

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásily výzvu č. 10/2016 v rámci Národního programu Životní prostředí zaměřenou na obnovu a zakládání nové zeleně v obcích a městech. Podpořeny budou projekty na zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích a nově i na vytváření nových vodních prvků jako další ochrany před suchem a adaptace na změnu klimatu.

Příjem žádostí do této výzvy byl zahájen 3. 10. 2016 a bude ukončen 28. 2. 2017. Dovolujeme si upozornit žadatele, kteří chtějí předložit žádost do této výzvy, že součástí podkladů k žádosti o poskytnutí podpory je i odborný posudek, který zpracuje místně příslušné regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Žadatelé by měli požádat o odborný posudek s dostatečným předstihem s ohledem na očekávané větší množství žádostí. Zároveň doporučujeme průběžně konzultovat své záměry s příslušným regionálním pracovištěm AOPK ČR. Pro zajištění úspěšného zpracování, resp. vydání odborného posudku je potřeba doručit žádost o jeho vydání v termínu do 10. 2. 2017. Později podané žádosti o odborný posudek nemusí být vyřízeny do termínu ukončení výzvy.

Dokumenty k výzvě naleznete zde.

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Předkládání žádostí do programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1. března regionální pracoviště AOPK ČR přijímají žádosti na nestavební akce dle své územní působnosti. Žádosti lze podávat pouze na jednoleté záměry/akce realizované do konce 2018. 

Nová směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci PPK na období 2018 - 2020

Ministerstvo životního prostředí schválilo novou Směrnici pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu na období 2018 - 2020.

Prodloužení termínu pro příjem žádostí ve 29. výzvě OPŽP

Upozorňujeme žadatele, kteří plánují podat žádost o podporu do 29. výzvy OPŽP, že termín pro příjem žádostí byl prodloužen z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Důvodem prodloužení jsou  závažné technické problémy v MS 2014+, které se vyskytly po instalaci nového Releasu 7 dne 27.6.

Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny: startuje druhá vlna příjmu žádostí o dotace

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Právě dnes začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu do SC 4.1 (27. výzva), 4.2 (28. výzva) a 4.4 (30. výzva) mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Informace pro žadatele o podporu ve 13. kontinuální výzvě OPŽP

V důsledku množících se dotazů informujeme žadatele, že průběžná výzva č. 13 je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. V rámci výzvy tedy není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen.

zobrazit všechny aktuality