Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

29.5.2020 11:21

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Výzvu č. 2/2020 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Termín zahájení příjmu žádostí je 1. 6. 2020, sběrným místem jsou Regionální pracoviště AOPK ČR - viz kontakty. Ukončení příjmu žádostí je 15. 9. 2020, v případě vyčerpání finanční alokace bude příjem žádostí ukončen dříve.

Výzva je určena pro podprogramy:
174 - Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu
175 - Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu
176 - Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu.

Podporovanými opatřeními jsou například tvorba tůní, výsadba alejí podél cest, opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů či likvidace invazních druhů.

Výzva je tentokrát průběžná, tj. nesoutěžní,  s podmínkou získání minimálního počtu bodů (viz bod XII. Výzvy - Hodnocení žádostí).

Finanční alokace pro výzvu činí 10 mil Kč.

Výzvu a její přílohy naleznete na stránkách MŽP zde nebo na našem webu zde.

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality