Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Jak realizovat opatření

Jak realizovat opatření

AOPK ČR zpracovala několik stručných příruček jak přistupovat k realizaci opatření, včetně seznamu dotačních programů, ze kterých lze žádat o finanční prostředky na daná opatření. Vzhledem k tomu, že příručky byly vytvořeny před několika lety, tak již neobsahují aktuální informace o dotačních programech (např. došlo ke změně názvu programů, resp. os a některé programy již byly ukončeny). Aktuální přehled dotačních programů naleznete zde.

 

  

  Obnova historických zahrad a parků (582.4 KB) 

 

 

 

 

  Obnova rybníků (1.2 MB) 

 

 

 

 

  Obnova zeleně v urbanizované krajině (482.9 KB) 

 

 

 

 

  Realizace návštěvnické infrastruktury (818.5 KB)

 

 

 

 

  Realizace přírodě blízkého hospodaření v lesích (592.5 KB)

 

 

 

 

  Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability (1.3 MB)

 

 

 

 

 Brožura finanční nástroje péče o přírodu a krajinu (1.4 MB)