Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Výstavba a oprava l…

Výstavba a oprava lesních cest

Opatření je zaměřeno na opravu lesních účelových komunikací, včetně propustků a další lesnické infrastruktury, jejichž dobrý stav předchází erozi a zlepšuje dopravní obslužnost, která je často nezbytná pro zdárnou péči o chráněná území.

Cíle:

    1. zabránění eroze přibližovacích linií a svážnic
    2. zvýšení dopravní obslužnosti lesních pozemků

Příklad opatření

Oprava lesní cesty (Kohlerova) za účelem zpřístupnění porostu
Zdroj financí: Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu (PSLJH)

Opatření podporují následující programy

MaS - Výstavba a oprava lesních cest

Popis:
údržba lesních účelových komunikací, především linií a svážnic, které jsou ve správě žadatele

Výše podpory: 100%

Územní vymezení: 
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 172) - Výstavba a oprava lesních cest

Popis:
údržba lesních účelových komunikací, především linií a svážnic

Výše podpory: až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality