Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Výstavba a oprava l…

Výstavba a oprava lesních cest

Opatření je zaměřeno na opravu lesních účelových komunikací, včetně propustků a další lesnické infrastruktury, jejichž dobrý stav předchází erozi a zlepšuje dopravní obslužnost, která je často nezbytná pro zdárnou péči o chráněná území.

Cíle:

    1. zabránění eroze přibližovacích linií a svážnic
    2. zvýšení dopravní obslužnosti lesních pozemků

Příklad opatření

Oprava lesní cesty (K mohyle letců) za účelem zpřístupnění porostu
Zdroj financí: Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu (PSLJH)

Opatření podporují následující programy

MaS - Výstavba a oprava lesních cest

Popis:
údržba lesních účelových komunikací, především linií a svážnic, které jsou ve správě žadatele

Výše podpory: 100%

Územní vymezení: 
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 172) - Výstavba a oprava lesních cest

Popis:
údržba lesních účelových komunikací, především linií a svážnic

Výše podpory: až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality