Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Péče o lesy poškoze…

Péče o lesy poškozených imisemi

Opatření je zaměřeno na zlepšování stavu lesních porostů na imisně postižených lokalitách, především pak na zvyšování druhové skladby porostů, přirozenou či umělou obnovu a zlepšování půdních podmínek.

Cíle:

  • zlepšování půdních podmínek
  • zamezení škod zvěří na přirozeně i uměle obnovovaných porostech
  • zvyšování druhové skladby lesních porostů

 

Opatření podporují následující programy

Příspěvky na hospodaření - Péče o lesy poškozených imisemi

Podporované činnosti:
přirozená obnova a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou (první a opakovaná), ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana proti buřeni, klikorohu, zvěři, myšovitým) zřizování oplocenek.

Výše podpory:
 viz. příloha č.9 zákona č.487/2009 Sb. a zásady jednotlivých krajů

Územní vymezení:
pásma ohrožení lesa pod vlivem imisí A a B

Žadatel:
vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality