Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Péče o lesy poškoze…

Péče o lesy poškozených imisemi

Opatření je zaměřeno na zlepšování stavu lesních porostů na imisně postižených lokalitách, především pak na zvyšování druhové skladby porostů, přirozenou či umělou obnovu a zlepšování půdních podmínek.

Cíle:

  • zlepšování půdních podmínek
  • zamezení škod zvěří na přirozeně i uměle obnovovaných porostech
  • zvyšování druhové skladby lesních porostů

 

Opatření podporují následující programy

Příspěvky na hospodaření - Péče o lesy poškozených imisemi

Podporované činnosti:
přirozená obnova a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou (první a opakovaná), ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana proti buřeni, klikorohu, zvěři, myšovitým) zřizování oplocenek.

Výše podpory:
 viz. příloha č.9 zákona č.487/2009 Sb. a zásady jednotlivých krajů

Územní vymezení:
pásma ohrožení lesa pod vlivem imisí A a B

Žadatel:
vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality