Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Sdružování drobných…

Sdružování drobných vlastníků

Obnovou vlastnických práv u nás došlo ke značnému rozdrobení vlastnictví. Problém drobných lesů spočívá především v nemožnosti hospodaření podle principu trvalosti a vyrovnanosti všech činností a funkcí lesa. Opatření je zaměřeno na sdružování drobných vlastníků za účelem minimalizace zanedbávání a  zhoršování stavu lesa, respektive ohrožení plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa.

Cíle:

  • zajištění odpovídajícího plnění všech funkcí lesa
  • obhospodařování lesa odborným personálem
  • plnění povinností vyplívajících z lesního zákona
  • zlepšování stavu lesních porostů

 

Opatření podporují následující programy

Příspěvky na hospodaření - Sdružování drobných vlastníků

Popis:
sdružování vlastníků lesů malých výměr za účelem hospodaření podle principu trvalosti a vyrovnanosti všech činností a funkcí lesa

Výše podpory: viz. příloha č.9 zákona č.487/2009 Sb. a zásady jednotlivých krajů

Územní vymezení:
území celé ČR

Žadatel:
vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality