Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Sdružování drobných…

Sdružování drobných vlastníků

Obnovou vlastnických práv u nás došlo ke značnému rozdrobení vlastnictví. Problém drobných lesů spočívá především v nemožnosti hospodaření podle principu trvalosti a vyrovnanosti všech činností a funkcí lesa. Opatření je zaměřeno na sdružování drobných vlastníků za účelem minimalizace zanedbávání a  zhoršování stavu lesa, respektive ohrožení plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa.

Cíle:

  • zajištění odpovídajícího plnění všech funkcí lesa
  • obhospodařování lesa odborným personálem
  • plnění povinností vyplívajících z lesního zákona
  • zlepšování stavu lesních porostů

 

Opatření podporují následující programy

Příspěvky na hospodaření - Sdružování drobných vlastníků

Popis:
sdružování vlastníků lesů malých výměr za účelem hospodaření podle principu trvalosti a vyrovnanosti všech činností a funkcí lesa

Výše podpory: viz. příloha č.9 zákona č.487/2009 Sb. a zásady jednotlivých krajů

Územní vymezení:
území celé ČR

Žadatel:
vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality