Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy LIFE+ (Příroda a bio...

LIFE+ (Příroda a biologická rozmanitost) - Zlepšení druhové skladby lesních porostů

Program LIFE+ je evropský finanční nástroj podporující projekty zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí v Evropské unii. Otevřen je pro období 2007-2013 jako součást integrovaného přístupu EU k ochraně životního prostředí. Maximální ani minimální finanční omezení grantu není stanoveno. Průměrná výše příspěvku ze strany EU činí přibližně 1 mil. EUR. 

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na výsadbu stanovištně vhodných druhů dřevin včetně ochrany a ochrana přirozeného zmlazení, projektová příprava, v některých případech nákup pozemku atd.

Termín pro podání žádosti: 13.3. 2012 - 26.9. 2012

Kde se dozvíte více?
Další informace o programu LIFE+ naleznete zde. Se svými dotazy na možnosti financování z LIFE+ se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace o programu najdete na stránce Přehled programů.

 

Opatření