Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy PPK (volná krajina)…

PPK (volná krajina) - Přírodě blízké způsoby hospodaření

Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK – volná krajina) v rámci Programu péče o krajinu (PPK) slouží pro zajištění drobného managementu a dalších drobných neinvestičních jednoletých opatření. Řízení a garanci programu zajišťuje Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP ČR) a jeho realizací je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) prostřednictvím svých krajských středisek. Jednotlivá krajská střediska posuzují všechny přijaté žádosti pro území své působnosti a následně doporučí opatření vhodná k realizaci. AOPK ČR vydá žadateli Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a nebo žádost zamítne. Žadatel obdrží písemné vyrozumění včetně zdůvodnění (v případě zamítnutí žádosti).

Termín pro podání žádosti:
Výzva je zveřejněna na internetových stránkách MŽP a AOPK ČR nejpozději v termínu do 28. 2. aktuálního roku s lhůtou pro podání žádostí 30 dní. Pokud nedojde k úplnému rozdělení finančních prostředků v rámci žádostí schválených v první výzvě, je vyhlášena výzva druhá.

Kde se dozvíte více?
Se svými dotazy na možnosti financování z PPK (Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí) se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další informace o programu najdete na stránce Přehled programů.

 

Opatření

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality